Kullanım Şartları

BU WEB SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM ŞARTLARINI VE SORUMLULUK REDDİNİ DİKKATLE OKUYUN

Şartların kabulü
Jones Lang LaSalle Incorporated ("Jones Lang LaSalle"), bu Web siteyi ("Site") kişisel kullanımınız için sunmaktadır.  Bu Siteye erişiminiz ve kullanımınız, aşağıdaki Kullanım Şartlarına tabi olacaktır. Jones Lang LaSalle, bu Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanım Şartlarının en güncel versiyonuna Sitenin alt kısmında yer alan "Kullanım Şartları" hiper metin bağlantısından erişebilirsiniz. Bu Siteyi kullanarak, bu Kullanım Şartlarını herhangi bir sınırlama ya da ön koşul olmaksızın kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Şartlarını kabul ETMİYORSANIZ, lütfen bu Siteyi KULLANMAYINIZ.

Bilgilerin doğru ve eksiksiz olması
Her ne kadar bu Sitede yer alan bilgilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için gayret gösterse de, Jones Lang LaSalle söz konusu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği hususunda ya da diğer bakımlardan hiçbir beyan ya da taahhütte bulunmamakta ve bu Sitenin içeriğindeki eksiklikler ya da hatalardan ötürü herhangi bir mesuliyet veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Sitede yapılacak değişiklikler
Jones Lang LaSalle, bu Sitede yer alan bilgileri, hizmetleri ve kaynakları periyodik olarak inceleyecektir ve geçmiş, güncel ya da muhtemel ziyaretçilere bildirimde bulunma yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Siteyi kullanımınız
Telif hakkı, ticari marka veya diğer tescilli uyarıların değiştirilmemesi ve görünür olması kaydıyla, içerikleri yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanım amaçları doğrultusunda indirebilirsiniz. Herhangi bir içerik indirmeniz ya da kopyalamanız durumunda, söz konusu materyallerle ilgili herhangi bir hak, mülkiyet hakkı ya da menfaat elde etmeyeceksiniz. Jones Lang LaSalle’ın yazılı izni olmaksızın Sitede bulunan herhangi bir materyali kopyalamayacağınızı, modifiye etmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi, teşhir etmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, satmayacağınızı, yayınlamayacağınızı ya da aktarmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Hukuka aykırı ya da yasaklı kullanım faaliyetlerinde bulunulmaması
Bu Siteyi ilgilendiren koşullar çerçevesinde, bu Siteyi hukuka aykırı ya da bu Kullanım Şartlarında veya yürürlükteki kanunlarda yasaklanan amaçlar için kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Talep edilmeyen sunumlar
Jones Lang LaSalle, kamuoyundan herhangi bir yaratıcı fikir, öneri ya da materyal ("Sunumlar") kabul etmemekte ya da bunları değerlendirmemektedir. Bu nedenle, Jones Lang LaSalle’a bu tür Sunumlar iletmemelisiniz. Eğer bu talebimize rağmen bize herhangi bir Sunum gönderirseniz, Sunumunuzun gizli ve özel olmadığı değerlendirilecek ve derhal Jones Lang LaSalle’ın mülkiyetine geçecektir. Jones Lang LaSalle, söz konusu Sunumlarla ilgili tüm hak, mülkiyet hakkı ve menfaatlere münhasıran sahip olacaktır. Jones Lang LaSalle, her türlü Sunumu dilediği amaçla kullanabilecektir.

Gizlilik beyanı
Siteye ilettiğiniz kişisel verilerin Jones Lang LaSalle tarafından kullanımı, Sitenin Gizlilik Beyanına tabi olacaktır.

Sorumluluk reddi
WEB SİTE, "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. JONES LANG LASALLE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALDE BULUNMAMA GARANTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. JONES LANG LASALLE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE (A) TEKNİK HATALAR VE YAZIM HATALARI DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA BU WEB SİTEDEN VE İÇERİKLERİNDEN KAYNAKLANAN HATALAR VEYA EKSİKLİKLER, (B) İÇERDİKLERİ HATALAR VEYA EKSİKLİKLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK BU WEB SİTEDEN ERİŞİLEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ VEYA BUNLARIN İÇERİKLERİ, (C) WEB SİTEYE VEYA HERHANGİ BİR KISMINA ERİŞİLEMEMESİ, (D) BU WEB SİTEYİ KULLANIMINIZ VEYA (E) WEB SİTEYLE BAĞLANTILI EKİPMAN VEYA YAZILIM KULLANIMLARINIZ İLE İLİŞKİLİ OLAN YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN ZARAR, ZİYAN, TAZMİNAT TALEBİ, SORUMLULUK YA DA HASAR KARŞISINDA HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDETMEKTEDİR.

Sorumluluğun sınırlandırılması
Hiçbir şart altında ve haksız fiil, sözleşme, kusursuz sorumluluk ya da diğer hususlarla ilgili olması dikkate alınmaksızın hiçbir yasal durum veya hakkaniyet teorisi kapsamında, Jones Lang LaSalle, bu Sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan kar kaybı, şerefiye kaybı, veri kaybı, işin durması, sonuçların doğruluğu ya da bilgisayar hatası veya arızası ile ilişkili tazminat talepleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya sonuçsal zarardan sorumlu olmayacaktır.

Tazminat
Avukatlık ücretleri dahil olmak üzere Siteyi kullanımınızdan kaynaklanan tüm tazminat talepleri, zararlar, masraflar ve harcamalar karşısında Jones Lang LaSalle’ı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz.

Telif hakkı uyarısı
Aksi belirtilmedikçe, bu Sitede yer alan grafik imgeler, butonlar ve metinler münhasıran Jones Lang LaSalle’ın ve iştiraklerinin mülkiyetindedir. Kişisel kullanım haricinde, Jones Lang LaSalle’ın önceden yazılı izni alınmaksızın bu unsurların elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka şekillerde veya herhangi bir formatta kopyalanmasına, dağıtılmasına, teşhir edilmesine, çoğaltılmasına ya da aktarılmasına izin verilmemektedir.

Ticari markalar
Bu Site, Jones Lang LaSalle ve iştiraklerinin mülkiyet veya lisans sahibi olduğu logolar, marka kimlikleri ve diğer ticari markalar ve hizmet markalarını (beraberce "Markalar") içermektedir. Bu Sitede yer alan hiçbir husus, Jones Lang LaSalle’ın veya Sitede gösterilebilecek Markaya sahip olan üçüncü şahsın önceden yazılı izni alınmaksızın, ima ya da itiraz hakkının reddi yoluyla veya diğer şekillerde, bu Sitede gösterilen bir Markanın kullanımı için herhangi bir lisans ya da hak tanındığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

Üçüncü şahıs sitelere linkler
Kullanıcılara kolaylık sağlamak açısından, bu Site Jones Lang LaSalle’ın kontrolünde bulunmayan, üçüncü şahısların sahip olduğu ve işlettiği başka sitelere bağlantılar içerebilir. Bununla birlikte, söz konusu üçüncü şahıslar Jones Lang LaSalle’la ilişkili olsa dahi, Jones Lang LaSalle bağlantı verilen siteler üzerinde herhangi bir kontrol yetkisine sahip değildir ve bu sitelerin tamamı Jones Lang LaSalle’dan bağımsız olarak hazırlanan ayrı gizlilik ve veri toplama prosedürleri ve yasal politikalar uygulamaktadır. Jones Lang LaSalle, bu sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir ve söz konusu sitelerde yer alan içerik ve materyallerin doğruluğu konusunda hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Söz konusu üçüncü şahıs siteleri görüntülemeniz durumunda, tüm risk tarafınıza ait olacaktır.

Geleceğe dönük beyanlara ilişkin uyarı notu
Bu Site, ABD federal menkul kıymetler kanununda verilen tanım çerçevesinde "geleceğe dönük beyanlar" olarak kabul edilen beyanlar, tahminler ya da öngörüler içerebilir. Tüm geleceğe dönük beyanlar yapısı gereği spekülatiftir ve gelecekteki olaylar ve trendler hakkındaki mevcut bilgilere, işletim planlarına ve öngörülere dayanır. Bu bakımdan, bu tür beyanlar birtakım riskler ve belirsizlikler barındırmaktadır. Fiili sonuçlar ve performans, Jones Lang LaSalle'ın geçmiş deneyimlerinden ve mevcut beklenti veya öngörülerden ciddi ölçüde farklılık gösterebilir. Jones Lang LaSalle, geleceğe dönük beyanların kamuya açık olarak güncellenmesi veya revize edilmesi konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

Geçerli Hukuk
Jones Lang LaSalle, bu Siteyi Chicago, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ofisleri üzerinden işletmektedir. Bu Kullanım Şartları, Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu çerçevede yorumlanacaktır. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarından kaynaklanan anlaşmazlıkların Illinois mahkemelerinin yargı yetkisi dahilinde çözümlenmesini kabul etmektesiniz. Siteyle ilgili her türlü dava veya tazminat davası, ilgili durumun ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içerisinde açılmalıdır. Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, ilgili kısım çıkarılacak ve yürürlükteki kanuna uygun olarak yorumlanacaktır. Bu tür bir durum, geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Jones Lang LaSalle'ın sizin veya başkalarının bu Kullanım Şartlarını ihlali karşısında herhangi bir eylemde bulunmaması, herhangi bir feragat teşkil etmeyecek ve Jones Lang LaSalle'ın söz konusu ihlal veya sonraki ihlaller karşısında haklarını kullanmasını engellemeyecektir.