Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Maslak Link Plaza, Ayazağa Mah.No: 3/5 34398 Maslak – İstanbul adresinde mukim Jones Lang LaSalle Mülk Yönetim Hizmetleri Limited Şti. ve Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“JLL”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi gerektiğinin bilincindeyiz ve bu kapsamda 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin (“KVKK”) haklarınız ve yükümlülüklerimiz hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

JLL Türkiye olarak, KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak için her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlemi almaktayız. Tüm bilgileriniz güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. Kişisel verileriniz, veri isleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bizlerle paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, finansal bilgileriniz, çalıştığınız firma ve buradaki ünvanınızdan oluşan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5.maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak JLL tarafından sunulan hizmetlerde kullanılmak, sizlerle tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde bulunmak, ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin hazırlanan raporlar ve makaleleri paylaşmak ve sektördeki gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere işlenmekte, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerimiz ile, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile, tedarikçilerimiz ile ve sizinle ilişkili olan yatırıma ilişkin olarak diğer müşterilerimiz ile amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılabilmektedir. Verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve aktarılmayacaktır. 

KVKK Kapsamında JLL’ye başvurarak;
(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(vii) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
(ix) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde www.jll.com.tr’de yer alan “Bize Ulaşın” başlığı altındaki iletişim bölümümüzde bulunan iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçerek bize müracaat edebilir veya Maslak Link Plaza, Ayazağa Mah.No: 3/5 34398 Maslak – İstanbul adresine yazılı olarak ya da joneslanglasalle@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine başvurabilirsiniz.