Sürdürülebilirlik
hedefi

Dünyanın finansal, sosyal ve çevresel zorlukları, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin daha cesur bir tepkisini gerektiriyor; bu nedenle, sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak paydaşlarımızla ortaklık etmenin yeni yollarını taahhüt ediyoruz.
Müşterilerimize hizmet etmekten ve insanlarımızla etkileşimden, iş yerlerimizdeki doğal kaynaklara saygı duymaya ve topluluk ilişkileri kurmaya kadar iş için ve sürdürülebilir bir gelecek için neyin iyi olacağına odaklandık. Bu ilerici yaklaşım, daha sağlıklı, daha güvenli, daha çok katılımcı insanlar ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratarak, her yerde daha iyi bir yarın inşa ederek sorumlu yatırım kararlarına yöneltmektedir.

Daha İyi Bir Yarın İnşa
Etmek

İnsanların gelişebileceği alanlar, binalar ve şehirler yaratarak JLL'yi dünya lideri, sürdürülebilir profesyonel hizmetler şirketi haline getirmek istiyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

2012 yılında JLL, kendi sektöründe kamu sürdürülebilirlik hedeflerini açıklayan ilk firmalardan biri oldu. Bu hedeflere beş yıllık süre içerisinde ulaşan firma, Haziran 2018'de yeni bir sürdürülebilirlik liderliği hedefi olduğunu açıkladı. Otuz yıllık bir ufka sahip olan firma, 2019 yılına kadar Bilim temelli bir hedef belirlemeyi taahhüt etmiş ve yarının daha iyi bir hale getirmesi için İnşaatın dört temel biriminin her birinde hedefler belirlemiştir. 
Temel iş kollarından çalışanlara hedefli eğitim vermek ve 2020'ye kadar yeni işe alımlar için sürdürülebilirlik temellerini dahil etmek.
Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında en büyük sekizi için hedefimiz 2021 yılına kadar liderlik kadrosunda cinsiyet dengesini iyileştirmek.
Çalışanların, özellikle 3 yıla kadar hizmet verenlerin (2018/19) yıpranmasını önlemeye ve gelişmesine yönelik zorlukları belirlemek ve hedeflenen çözümleri sağlamak (2018/19).
  • Kurumsal ofis çalışanı başına bina kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2017'den 2019'a kadar %2 azaltmak.
  • JLL’nin global Kapsam 1 ve 2 emisyonları ve beraberindeki Kapsam 3 hedefi için bir Bilimsel Tabanlı Hedef belirlemek.
  • JLL ofis alanının %100'ü, 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik belgesine sahip olmak için 10.000 ft2’den (0,9 m2) büyük olacaktır.
  • İki önceki performans döneminin ortalama çalışan Kayıp Yaralanma Frekansı Oranına göre, 2020 yılına kadar %10'luk bir düşüş elde edilecektir. Olayları hızlı bir şekilde raporlamak ve tüm şirket ofislerindeki çalışanlara sağlık ve güvenlik konularında danışılmasını sağlamak.
  • Sürdürülebilir tedarik çerçevesi 2020 yılına kadar küresel olarak kabul edilecek.
Çalışanlarımızın 2020 yılına kadar 15.000 güne ulaşmak amacıyla her sene gönüllü olarak geçirdikleri süreyi artırmak.

Sürdürülebilirlik
önemlidir

Gayrimenkul için kilit sürdürülebilirlik eğilimleri ve daha iyi bir yarın oluşturmak için hepimizin neler yapabileceği hakkında bilgi edinin.
Bizi takip edin

Sosyal medyada iletişimde kalın