BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler), herkes için daha iyi, adil ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için yapılacaklar listesidir. Hedefler doğrultusunda artık daha iyi bir dünya için birlikte çalışmak hepimize, iş dünyasına, hükümete, sivil topluma ve genel halka bağlı.

JLL en önemli 6 SKH'ye uyumlu bir stratejiyle paydaşlarımıza katkıda bulunmayı taahhüt eder.

SAĞLIKLI VE İYİ OLMAK

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

SAYGIN ÇALIŞMA VE EKONOMİK BÜYÜME

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

BİLİNÇLİ TÜKETİM VE ÜRETİM

İKLİM EYLEMİ

Sürdürülebilirlik çözümleri ve temel hizmetlere dahil edilen değerler

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı

3

 

8

 

11

 

12

 

13

LaSalle sürdürülebilir gayrimenkul yatırımı

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Enerji ve kaynak kullanımı 

11

 

12

 

13

Sağlıklı ve sürdürülebilir binalar 

3

 

11

 

12

 

13

Sorumlu satın alma süreci 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

İş seyahati 

13

Sağlık & Güvenlik 

3

 

8

 
Çeşitlilik ve kapsayıcılık 

5

 

8

 
Kişisel ve kariyer gelişimi 

8

 
Ödüller ve takdir 

8

 
Sağlık ve Refah 

3

 
Çalışan gönüllülüğü 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Hayır amaçlı katkılar 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Sürdürülebilirlik stratejimizi öğrenmeye devam edin