Küresel sürdürülebilirlik programı

JLL'nin daha iyi bir dünya için gayrimenkulün geleceğini şekillendirme amacında, sürdürülebilirlik konusunda öncülük etmek esastır.

Sürdürülebilirlik programımız

Hissedarlarımıza uzun vadeli değer sunma, sürdürülebilir gayrimenkul için iklim eylemini yönlendirme, herkes için güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturma ve gelişen topluluklar için eşit fırsatlar yaratan kapsamlı yaşam alanları sağlama yeteneğimizi kolaylaştırdığı için sürdürülebilirlik JLL için önemlidir.

Bizim Yaklaşımımız
 

Sürdürülebilir gayrimenkul için

iklim eylemi
Net sıfıra geçişi hızlandıran, performansı artıran, riskleri azaltan ve daha iyi bir dünyanın şekillenmesine yardımcı olan acil iklim eylemi gerçekleştiriyoruz. 

Herkes için

sağlıklı yaşam alanları
Üretkenliği, kaliteli yaşamı ve sürdürülebilirliği teşvik eden güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuyoruz. 

Gelişen topluluklar için

kapsamlı yaşam alanları 
Pozitif sosyal etki ve eşit fırsatlar oluşturan adil ve kapsamlı yaşam alanları sağlıyoruz.


Sorunlar, en yüksek yönetişim ve etik standartlarına olan bağlılığımızla desteklenir. Güven oluşturmak ve kapsayıcı, sorumlu ve kalıcı ilişkiler geliştirmek için dürüstlük ve doğrulukla hareket ederiz. Etik iş uygulamaları, eylemlerimize rehberlik eder, kim olduğumuzu ve nasıl davrandığımızı tanımlar.

Programımızı nasıl uyguluyoruz

Küresel sürdürülebilirlik stratejisi; Küresel Sürdürülebilirlik ekibi tarafından, Küresel Yönetim Kurulu, Kurumsal ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Kurulu, Küresel Sürdürülebilirlik ve Uygulama liderleri, bölgesel kaynaklar ve ülke kaynakları ve iş kolu/işlev ekipleri dahil olmak üzere iç paydaşlarla kapsamlı işbirliği ile belirlenir. Sürdürülebilirliğin nihai sorumluluğu, JLL CEO'su ve Başkanı Christian Ulbrich'e aittir.
Yönetişim yapısı, küresel işimizle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da temel odağımızın iş kollarımız ve kurumsal işlevler aracılığıyla eylem sağlanması ve coğrafi pazarlarla desteklenmesi olduğu anlamına gelir. Bu yaklaşım, yalnızca hedeflerimize mümkün olduğunca verimli bir şekilde ilerlememizi sağlamakla kalmayıp sürdürülebilirliği faaliyet yollarımızla bütünleştirmeye bizi daha da yaklaştırıyor.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Sürdürülebilirlik stratejimizi incelemeye devam edin

Bizimle sürdürülebilirlik ile ilgili görüşün

Gayrimenkul yatırımlarından daha fazlasını isteyen kuruluşlar için JLL, daha fazla finansal, çevresel ve sosyal başarı sağlayan bir sürdürülebilirlik getirisi sağlar.