Ya yeniden konumlandırma daha fazla getiri sağlayabilseydi ve riski azaltabilseydi?

Stratejileri yeniden planlama

Sermaye veya ürün stratejisindeki bir değişiklik, riski azaltabilir ve değişken dönemlerde değer sağlayabilir mi?

Brexit ve COVID19 salgınının en son döneminde, İngiltere gayrimenkul sektörüne yönelik yatırımcı talebi arttı ve gayrimenkul yatırım hacminin bir önceki seneye göre %50 artarak, 2021'de 50-55 Milyar Sterlin olması bekleniyor,

2022'ye kadar, çalışanların ofise dönmesi ve yükselen talebin perakende satışlarına da yansıması ile sektörün iyileşmesi ve yenilenmesi bekleniyor. Lojistik ve yaşam bilimleri gibi alternatif sektörlerde faaliyet artışı görülecek ve yatırımcılar etkili yatırım girişimleriyle ilerleyecektir. Bu nedenle, pandemi öncesi görünüme uygun yatırım ve sermaye stratejileri artık karlı olmayacaktır.

Halihazırda, ankete katılan yatırımcıların üçte birinden fazlası (% 34) ortak girişimleri keşfederken, yarısı (% 51) kullanım amacı değişikliği için varlıklarını yeniden konumlandıracak. Tecrübeli yatırımcıların, bu uzun vadeli tüketici eğilimlerini kısa vadeli kâra göre önceliklendirmek için sermayeyi yaratıcı yollarla artırması,ve yeniden yapılandırması gerekecektir.

Yeniden konumlandırma nedenleri

Düşük faiz oranı ortamı

Önümüzdeki yıllarda devletlerin teşviğiyle birlikte devam etmesi beklenen düşük faizli ortamla ticari gayrimenkul tahsisleri artmaya devam edecek. Rekabetçi pazarlar, ortak girişimler, yeniden sermayelendirmeler ve platform yatırımları gibi daha yaratıcı yatırım stratejileri gerektirir.

Sürdürülebilirliğe yeniden odaklanma

Tarihsel olarak, çevre ve kurumsal sorumluluk stratejileri, şirketler daha dikkatli bir şekilde sonuca odaklandıkça, gerileme dönemlerinde ivme kaybeder. Ancak yatırımcılar sürdürülebilirlik çabalarını hızlandırdı. Sürdürülebilirlik, sağlık ve refah ile teknolojiye odaklanan varlıklar ve portföyler talep artacaktır.

Alternatif kredi verenlerin yükselişe geçmesi

Gayrimenkul yatırımcıları, finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için alternatif kredi verenlere giderek daha fazla yöneliyor ve daha derin bir «banka dışı borç veren havuzu», özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde borç ürünleri de dahil olmak üzere yeni finansman seçeneklerinin önünü açtı. Yenilikçi finansman ve yeniden finansman yöntemleri, piyasa iyileşmeye devam ederken ekonomik hareketlenmeler de azaltacaktır.

Gayrimenkulün geleceğini şekillendirelim

Portföy büyüklüğünüz veya lokasyonunuz ne olursa olsun, yeni bir bakış açısı edinme zamanı

Yatırımcılar gayrimenkullerini yeniden konumlandırmalı, kullanım amaçlarını çeşitlendirerek yeniden kullanmalıdır

Yatırımcı perspektifleri

Varlıklarınızı ve portföyünüzü yeniden konumlandırın, çeşitlendirin ve yeniden kullanın

Geleneksel gayrimenkul yatırımı yaklaşımları artık sorgulanıyor ve yatırımcıların, getirilerini artırmak ve risklerini azaltmak için yeni stratejilere ihtiyaçları bulunuyor.

Farklılaşmak

Riski azaltın ve daha fazla getiri elde edin.

Yatırımcılar, riski azaltmak ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak için yeni sektörlerde sermaye kullanacaklar.

Kullanım amacını değiştirmek

Gelecek dönemde bilinmeyene karşı dayanıklılık oluşturun.

Yatırımcılar, mevcut varlıkları esneklik, teknoloji, sürdürülebilirlik ve etki yatırımları göz önünde bulundurarak yeniden tasarlayacaklar.