Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Değerleme

Güvenilir ve Gerçekçi Değerleme

​​​​​​​​​​​​​​Otel yatırımlarının değerlemesi, en temel danışmanlık hizmetleri arasında yer alan kritik süreçlerden biridir. Mülk sahipleri, yatırımcı ve finans kuruluşları otel varlıklarının değerlerini hızla değişen piyasa koşulları doğrultusunda bilmek isterler. Güvenilir ve gerçekçi bir değerleme çalışmasının satın alma, finansman ve varlık satışlarında doğru kararları almak için çok önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Mevcut değerin ötesinde bir analiz yaparak, piyasa trendlerini, otel rekabetini ve tahmini gelir akışı öngörülerimizi, gayrimenkul ve ekonomik araş tırmalarımızla zenginleştiririz.

  • Söz konusu mülkün özellikleri ve işleyişini anlamak
  • İşletme potansiyelini değerlendirmek
  • Piyasaların durumunu tüm dünyadan uzmanlarımızın katkısıyla anlamak ve​ analiz etmek
  • Ticari gayrimenkul verilerine dair danışmanlık sunmak