Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Haberler

Istanbul

Gayrimenkulde Gelecek Şimdi Başlıyor!

Son yıllarda değişen gayrimenkul dinamikleri, gayrimenkulü binaların ötesine taşıyor. Artık işin sırrı insanlar, fiziksel alanlar ve performans arasındaki dengede yatıyor. Uzmanlarımızın görüşleriyle 2018’in Global Gayrimenkul Trendlerini derledik...


​Son yıllarda değişen gayrimenkul dinamikleri, gayrimenkulü binaların ötesine taşıyor. Artık işin sırrı insanlar, fiziksel alanlar ve performans arasındaki dengede yatıyor. Kurumsal gayrimenkul büyümesini artık esnek çalışma alanları ve akıllı teknolojiler yönlendiriyor. Tam da bu noktadan hareketle uzmanlarımızın görüşleriyle 10 Maddede 2018’in Global Gayrimenkul Trendlerini sizin için derledik…

Teknolojik gelişmeler son yıllarda hızını ve değişim boyutunu gittikçe artırırken, beraberinde pek çok sektörde de ezber bozan adımlar atılmasına sebep oluyor. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği sektörlerden biri de kuşkusuz gayrimenkul sektörü. İnşaat sürelerinin git gide azalması, iş güvenliğinin çeşitli yöntemlerle artırılması, henüz inşaat bitmeden sanal geçeklik yöntemleri ile ön gösterimler yapılarak satışların yapılabilmesi gibi imkanlar bir yana; teknoloji, binaların içindeki yaşamı da büyük bir dönüşüme götürüyor. 

Sizler teknoloji ve dinamik iş gücüyle ortaya çıkan aksaklıklarla başa çıkmaya çalışırken, aslında bu süreçte size en çok yardımcı olabilecek şeyler yanı başınızda duruyor: kurumsal gayrimenkuller. Peki bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken gayrimenkul size nasıl yardımcı olabilir?

JLL EMEA Araştırma Lideri Tom Carroll, gayrimenkulün yenilik ve büyüme için bir motor olduğunu söylüyor. Ona göre; işgücü daha esnek ve dinamik hale geldikçe, kuruluşlar bu dönüşümü benimsemek için daha çevik ortamlar inşa ediyorlar. Başarıyı ölçmenin yeni yolu olarak daha çok şirketin dijitalleşme ve akıllı teknolojiler aracılığıyla, çalışan tatmini ve sağlıklı yaşama yönelerek çalışma alanlarını “insancıllaştırmasını” bekliyoruz. 

İşte uzmanlarımızın görüşleriyle, işinizde en büyük etkiyi yaratacak küresel eğilimler:

1. Dinamik İş gücü: Bu konuyla ilgili son zamanlarda akla gelen ilk soru; işler mi insanları dönüştürüyor yoksa işler dönüştüğü için mi insanlar dönüşüyor? Accenture’ın 2017 yılında yapmış olduğu bir araştırmaya göre 1980’lerde 15 yıldan fazla süren aynı kişiye bağlı çalışma süresi, 2017 yılına geldiğimizde 4 saate inmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra günümüzde çalışanların neredeyse %25’i de esnek ekonomilerde çalışıyor. İş dünyası bu esnekliğe ve hıza ancak kişi odaklı bir yaklaşım benimseyerek adapte olabilir.

2. Esnek Çalışma Alanları: Günümüzde çalışanların %54’ü bir ay içerisinde en az bir gün evlerinden çalışıyor. Bunun yanı sıra yine çalışanların %60’ı ise kurum tercihlerinde ofis dışında çalışma alanları sunmasının önemli bir faktör olduğunu dile getiriyor. Dünyada paylaşımlı ofislerin ya da esnek çalışma alanlarının sayısına baktığımızda 2014’ten bu yandan %50’nin üzerinde bir artış yakalayarak bugün sayılarının 14 bine yaklaştığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla günümüzde şirketlerin bu faktörleri göz ardı etmesi mümkün değil. Hele ki ofis tercihlerinde göz önünde bulundurmaları gereken bir rakam var ki: JLL’nin geçtiğimiz yıl yaptığı bir araştırmaya göre ofislerin yüzde 30 ila 40’ı yeterince kullanılmıyor. Sonuç olarak esnek / ortak çalışma alanlarının şirketlerin gayrimenkul stratejilerinde başı çekmesi gerekiyor.

3. İnovasyon Kültürü: Bugün artık inovasyonun ofisleri şekillendirdiğini biliyor muydunuz? Geçtiğimiz yıl PwC’nin yaptığı bir araştırmaya göre açık inovasyon, yaratıcı düşünce ve müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerle birlikte üretmek şirketlerin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla bugün artık şirketler gayrimenkul seçimlerinde ve kararlarında inovasyon altyapısını da göz önünde bulundurmaya başlıyor.  

4. Dijital Dönüşüm: Bugünün dünyasında kaçınılmaz olan dijital dönüşüm süreci şirketlerin kurumsal gayrimenkul tercihlerinde de ön plana çıkıyor. Operasyonel esnekliği artırmak ve müşterilerin değişen beklentilerini karşılamak adına başlatılan dijital dönüşüm sürecinin ofisleri etkilememesi mümkün değil. Accenture’un geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bir araştırmaya göre; yöneticilerin yüzde 85’i önümüzdeki üç yıl içerisinde sanal gerçeklik teknolojilerine çok ciddi bir yatırım yapacak. Bunun içinde bulunduğunuz gayrimenkulü etkilememesi mümkün mü?

5. Akıllı Gayrimenkul: İyi çalışanların kurumları akıllı bina olup olmadığına göre değerlendirdiğini biliyor muydunuz? Akıllı gayrimenkul çözümleri, gayrimenkullerin ömrünü uzatırken, içerisinde yer alan kullanıcılara da özel bir deneyim sunuyor.

6. Esnek Organizasyon: Deloitte’un geçtiğimiz yıl yapmış olduğu Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Araştırması’na göre şirketlerin yüzde 94’ü çeviklik ve iş birliğini kurumun başarısı için kaçınılmaz addediyor. Günümüzde değişen pazar koşullarına en hızlı ve çevik şekilde uyumlanabilmek her şeyden önemli hale geliyor.

7. Değişen Yetenekler: CIPD’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre insan kaynakları yöneticilerinin yüzde 65’i kurumlardaki mevcut pozisyonların zaman içerisinde değişeceğinin altını çiziyor. Şirketlerin ofislerini hem mevcut yetenekleri çekmek ve tutmak için hem de bir süre sonra değişen bazı mesleklere uyum sağlamak için hazırlamaları gerekiyor.

8. İyi Yaşam: Günümüzde ofislerin çalışanların sağlık ve iyi yaşamlarını önceliklendirecek şekilde tasarlanması karşımıza çıkıyor. Çalışanı iyi hissettirmek bir yandan meditasyon alanları ve uyku odalarını ortaya çıkarırken bir yandan da o ofisteki havanın kalitesini, termal konforu, aydınlatmayı, gürültü ve akustiği, biyofiliyi ve ofisin lokasyonunu ön plana çıkarıyor.

9. İnsancıllaştırma: Deloitte’un geçtiğimiz yıl yapmış olduğu Küresel Mobilite araştırmasının sonuçlarına göre kurumların sadece yüzde 22’si ofislerinde çalışanına farklılaşmış bir deneyim yaratmayı gözetiyor. Günümüzde insan ve deneyim odaklı, kişiselleştirilmiş ofisler ön plana çıkıyor.

10. Paylaşım Alanları: Günümüzde ofislerin ve binaların o kurumun tüm sosyal paydaşları için bir buluşma yeri olarak tasarlanması giderek daha fazla önem kazanıyor. Bugün insanları birbirine bağlayan mekanlar kazanıyor.