Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Haberler

Istanbul

Yeni Sanayi (D)evrimi: Tedarik zincirlerinden tüketici-merkezli talep zincirlerine...

Dördüncü sanayi devrimini yönlendiren teknolojik değişiklikler, üretim odaklı tedarik zincirlerini müşteri merkezli talep zincirlerine dönüştürüyor... Sanayi ve Lojistik Uzmanlarımız son gelişmeleri araştırıp raporladı:


​​Depolar; hammadde, farklı bileşenler, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin depolanması ve tedarik zinciri üzerinden son kullanıcıya ulaşmasında ve bunlarla bağlantılı her türlü ‘ters akışta’ (örneğin kullanılmış ürünlerin ya da ambalajların geri dönüşü ya da internetten alınan ürünlerin iadesi) üstlendikleri görevden ötürü modern tedarik zincirlerinin kritik öneme sahip bileşenleri arasında yer almaktadır. 

Depoların son montaj ya da perakende öncesi işlemler gibi katma değerli aktivitelerde aldıkları roller de giderek artmaktadır. Bunlara ek olarak tedarik zincirleri ekseninde bilgi akışına da katkıda bulunmaktadırlar ki; bilgi akışı tedarik zinciri karmaşıklaştıkça, müşterilere sunulan hizmet düzeyi yükseldikçe ve teknoloji şaşırtıcı bir hızla geliştikçe daha büyük önem kazanmaktadır. 

Geçen beş yıllık dönemde, görece yavaş ekonomik büyümeye rağmen Avrupa lojistik mülk pazarına yönelik kiracı talebinin güçlü olduğu görülmüştür. Bu durum, e-ticaret ve online perakendenin gelişmesi gibi tedarik zincirinin geneline ilişkin değişimlerin talebi destekleyen önemli unsurlar olduğunu ortaya koymaktadır. Lojistik mülk pazarını anlayabilmek için tedarik zincirini yönlendiren bu etkenleri de anlamamız gerekir. 

Geride kalan dönemde tedarik zincirlerindeki trendler ve lojistik mülk pazarını ele alan çalışmalarda ciddi bir artış meydana gelmiştir. Öte yandan bu olgular nadiren birlikte değerlendirilir. Çoğu durumda ikisinin arasında bir ‘bağlantısızlık’ söz konusudur. 

Benzer biçimde, her ne kadar işletmeler artık lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin rekabette avantaj getiren unsurlar olduğunun farkına varsalar da, birçok şirkette halen lojistik ve tedarik zinciri operasyonları ve onları destekleyen mülkler arasında bir ‘bağlantısızlık’ söz konusudur. Bu ise çoğu zaman lojistik mülklerinin stratejik bir perspektifte ele alınmamasından kaynaklanmaktadır. Dahası, şirketlerin gayrimenkul ekipleri her zaman işletmenin geneli ile iyi bir entegrasyon içinde olmayabilir. Bu durum JLL’nin Global Kurumsal Gayrimenkul Trendleri 2015 anketinde de vurgulanmıştır. 

Son dönemde gerek EMEA bölgesinin genelinde, gerekse global ölçekte JLL bu bağlantı kopukluklarını gidermek için tedarik zincirlerini lojistik ve sanayi hizmetleri alanındaki faaliyetlerinin merkezine koymuş ve şirketlerin tedarik zinciri stratejilerinin odak noktasına gayrimenkulü yerleştirilmesinin gerekliliğini savunur olmuştur. Satın almalar, seçici işe alımlar ve teknoloji yatırımları yoluyla JLL bugün artık tedarik zinciri ve gayrimenkul alanında bütünleşik bir hizmet seti sunmaktadır. 

Bu rapor, tedarik zinciri alanındaki trendlerin lojistik mülk ihtiyaçlarını ve Avrupa’daki sanayi ve lojistik piyasalarını nasıl etkileyeceğine odaklanarak aradaki kopuk halkayı tamamlama amacını gütmektedir. Rapor başlıca üç trendi vurgulamaktadır: 

●● E-ticaret ve perakendenin dijitalleşmesi, büyük veri, Nesnelerin İnterneti (IoT), ‘uberleşme’, 3D baskı, robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik, sürücüsüz araçlar ve insansız hava araçları dâhil olmak üzere teknolojinin etkisi.

​●● Küreselleşme ile beraber sanayi ve lojistik mülklerin maliyet ve verimlilik açısından en doğru ülkede konumlanması. 

●● Başlıca kentsel alanlarda lojistiğin optimizasyonunu içeren kent lojistiği.

Bunlar dikkatle ele alınması gereken önemli konulardır.

Elinizdeki bu çalışma JLL’deki EMEA Lojistik ve Sanayi ekibinin önümüzdeki 24 aylık süre boyunca sunmayı planladığı araştırma programının ilk aşamasını oluşturmaktadır. Devamında hazırlanacak fikir liderliği çalışmaları bu aşamadan hareketle belirli konu, coğrafya ve vaka çalışmaları detayında incelemeler sunacaktır.

Genel amacımız gelecekte tedarik zincirlerini şekillendirecek ve önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde Avrupa’da lojistik mülklerine yönelik kiracı talebini yönlendirecek temel değişimleri vurgulamaktır. Tedarik zincirlerinin ne şekilde değiştirilebileceğine dair içgörü sağlamak suretiyle işletmelerin gelecekteki fiziksel dağıtım ağlarını planlamalarına yardımcı olmayı, geliştiricilerin ve yatırımcıların lojistik mülklerinden nasıl daha fazla değer elde edebilecekleri ve bu mülklerin performansını nasıl artıracakları gibi konulara dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. 

​İster kurumsal bir kiracı, ister geliştirici ya da yatırımcı olun, tedarik zinciri trendlerine ilişkin daha yüksek bir farkındalık gayrimenkul alanındaki fırsatları daha iyi anlamak açısından çok önemlidir. 

Guy Gueirard - Bölge Direktörü, EMEA Lojistik ve Sanayi Hizmetleri, JLL